วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

แหล่งอ้างอิง

203.172.179.25/historysk1/his4/asean5.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2 
http://www.triphathara.com/news.php?readmore=61
th.wikipedia.org/wiki/ประเทศกัมพูชา
http://www.triphathara.com/news.php?readmore=61

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น